There’s always that one friend who kills the joke.

vote4bob:

whatever mom

(via foreveralone-lyguy)(via kait-e)


(via anthonyisdtf)